Ποιοτικός έλεγχος

Η εταιρεία Olive's Earth,  εφαρμόζει σύστημα Διαχείρησης της Ασφάλειας των τροφίμων (HACCP) σε συμφωνία με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 22000, το οποίο έχει πιστοποιηθεί από τον φορέα Q-Cert.

 

Παραγωγική Διαδικασία


Η λειτουργία της εταιρείας ξεκινάει με την συγκομιδή των καρπών από τους ελαιώνες μας, γίνεται η μεταφορά, η διαδικασία πρώτης διαλογής και τέλος η αποθήκευση τους σε δεξαμενές πρώτων υλών, του τομέα παραγωγής.

Αρχικά, ο καρπός της ελιάς, επεξεργάζεται με ειδικές μεθόδους χωρίς προσμίξεις και χημικές ουσίες, ώστε να αποκτήσει την επιθυμιτή όψη και γεύση, κατάλληλη προς βρώση.

Στη συνέχεια, αφού ο καρπός της ελιάς υποβληθεί στην κατάλληλη επεξεργασία, περνάει στο δεύτερο στάδιο ποιοτικής διαλογής, ώστε να διαχωριστεί σε διάφορες συσκευασίες. Ανάλογα με τον τύπο και το είδος της συσκευασίας γίνεται αποστείρωση ή παστερίωση και διανέμεται στην αγορά.

Τέλος, οι σύγχρονοι αποθηκευτικοί χώροι της εταιρείας φιλοξενούν το τελικό προϊόν σύμφωνα με τις προδιαγραφές, ώστε να διασφαλίζεται η σωστή συντήρηση και ασφάλεια των προϊόντων αλλά και η εύκολη διακίνηση τους.